Registracija tel.: 8 611 15551, 8 448 50000 info@sanusklinika.lt

Teritorinių ligonių kasų kompensavimas

Odontologijos klinika „Sanus“ yra sudariusi sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis, todėl  už suteiktas dantų protezavimo  paslaugas apmokės Jūsų teritorijos Ligonių kasa.

Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto tvarka. Pagal šią tvarką teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto, turi šių kategorijų apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu:
•    asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
•    vaikai iki 18 metų, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 33-807) 2 straipsnyje;
•    asmenys, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais.

Asmuo, pageidaujantis gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto, turi kreiptis į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ), prie kurios yra prisirašęs, gydytoją odontologą. Asmuo gali kreiptis ir į kitos sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas, gydytoją odontologą, bet tokiu atveju turės susimokėti už suteiktą konsultaciją. Gydytojas odontologas, nustatęs, kad asmuo atitinka indikacijas, pateikia asmeniui išvadą medicininių dokumentų išraše (forma 027/a).
Asmuo, kuriam nustatytas dantų protezavimo reikalingumas, kreipiasi į PAASPĮ, prie kurios prisirašęs, ir pateikia:
•    prašymą įrašyti į asmenų, kurie laukia dantų protezavimo, sąrašus;
•    asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
•    dokumentą, įrodantį teisę gauti dantų protezavimo paslaugas;
•    gydytojo odontologo išvadą dėl dantų protezavimo reikalingumo (forma 027/a).

Su LT Sveikatos apsaugos Ministro įsakymu ir kitais dokumentais galite susipažinti čia.

SUSISIEKITE

KONTAKTAI

Odontologijos klinika „Sanus“
Adresas: J. Tumo – Vaižganto g. 34, Plungė
Tel.: +370 611 15551, 448 50000.
El. paštas: info@sanusklinika.lt

MUS RASITE

Odontologijos klinika "Sanus"